Welkom op 11000km.nl!

Switch to English

Wereldrecordpoging: van Caïro naar Kaapstad fietsen

Voor Nyanje…

RobertBen je wel eens in Nyanje geweest? Waarschijnlijk niet. Het is een klein dorp in Zambia, tegen de grens van Mozambique. Zambianen zijn zeer vriendelijk en lachen altijd. Dit weet ik omdat ik vijf jaar lang in Nyanje heb gewoond. Op deze manier is mijn passie voor Afrika ontstaan. In 2011 wil ik zelf graag iets betekenen voor dit prachtige continent. Door dwars door Afrika te gaan fietsen wil ik aandacht vragen voor een project in Nyanje: watervoorziening en sanitaire voorzieningen voor de primary en secondary school.

ga ik in mijn eentje fietsen…

Op 24 januari 2011 stap ik op mijn fiets om binnen 80 dagen van Caïro (Egypte) naar Kaapstad (Zuid-Afrika) te rijden, door tien verschillende landen, 11.200 kilometer in totaal. Het wordt een recordpoging; Guinness World Records™ heeft deze poging al officieel erkend. Ik hoop hiermee het record van avonturier Ralph Tuijn te verbreken. Dit staat op 80 dagen, 6 uur en 7 minuten.

Fietsen? Ja, hárd fietsen! De tweede grote passie in mijn leven; ik heb de afgelopen jaren al veel zware fietstochten gedaan. Fietsen door Afrika gaat voor obstakels zorgen, maar de fysieke en mentale uitdagingen ga ik graag aan – alleen. Naast het fietsen van deze duizenden kilometers, moet ik ook elke dag zelf zorgen voor mijn drinkwater, eten en een veilige slaapplek.

voor water en sanitair…

In Afrika moeten heel veel mensen het nog altijd stellen zonder veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Met mijn recordpoging wil ik aandacht vragen voor doel zeven (meer mensen in een duurzaam leefmilieu) – maar dan op lokaal niveau.

Omdat ik in Nyanje heb gewoond wil ik juist in dit dorp een project ondersteunen, om zo een bijdrage te leveren aan het dorp en aan de dorpsschool.

dankzij jouw donatie!

Met mijn fietstocht wil ik aandacht vragen voor het project in Nyanje, zodat zoveel mogelijk mensen geld doneren. Je kunt op deze website lezen én zien hoe mijn fietstocht verloopt, wie mijn sponsors zijn en wat de stand is van de donaties. Doe jij ook mee? De kinderen in Nyanje zijn je ontzettend dankbaar voor jouw bijdrage!

Met sportieve groet,
Robert Knol

Meer weten over de sponsor- en donatiemogelijkheden? Klik dan hier. Heb je andere vragen over deze fietstocht of wil je Robert Knol interviewen? Neem dan contact op met Natascha Teeuw, 06 21 50 03 16. Na zijn fietstocht is Robert zelf ook weer telefonisch te bereiken op 06 46 37 04 40.

Nederlandse versie

World record attempt: cycling from Caïro to Kaapstad

For Nyanje…

RobertHave you ever been to Nyanje? Probably not; It’s a small village in Zambia, near the Mozambique border. Zambians are very friendly as they smile all the time. I know because I lived in Nyanje for five years. An experience which created a lifetime passion for Africa. In 2011 I want to do something in return for this fabulous continent. By cycling straight across Africa I want to raise awareness for a project in Nyanje; building clean water and sanitary infrastructure for the primary and secondary school.

I will cycle…

On 24 January 2011 I will jump on my bike to cycle as fast as I can from Cairo (Egypt) to Cape Town (South Africa) crossing 10 different countries, a total of 11.200 km. It’s an attempt to break the world record; Guinness World Records has acknowledged this attempt officially. I am hoping to break the current world record, held by adventurer Ralph Tuijn. The current record is set on 80 days, 6 hours and 7 minutes.

Cycling? Yes, cycling; my second passion in life. I have experienced a lot of challenging cycling trips in the past 10 years. Cycling through Africa will involve bumping into unexpected obstacles, but I am eager to take on this physical and mental challenge – alone.

For water and sanitary…

In Africa a lot of people live without safe and clean drinking water and a sanitary infrastructure. In the year 2000, the leaders of 189 countries agreed to deal with the biggest problems of the world. Eight specific goals have been agreed and documented: the millennium goals. With this attempt to break a world record I want to get attention for the 7th goal (getting more people in a sustainable environment) - on a local level.

Because I lived in Nyanje I want to support this village in particular to contribute to the village and its school. Health care organisation Simavi supports this project as well so the amount of money I raise will be eligible to their matching scheme.

Thanks for your donation!

I want to raise awareness and attention to this project in Nyanje so as many people as possible will donate. On this website you can see and read my progress in this cycling challenge, the preparation, the sponsors and the current amount donated by all who care for this good cause. Will you join me? The children of Nyanje will be very grateful for your donation!

Regards,
Robert Knol

Want to know more about the sponsor and donation options? Mail to sponsor@11000km.nl or call me (+316 46 37 04 40)
or Natascha Teeuw (+316 21 50 03 16).


Video: Johannesburg - Nairobi 2002

Doe jij ook mee? De kinderen in Nyanje zijn je ontzettend dankbaar voor jouw bijdrage!

Volg mij...

Laat een persoonlijke boodschap voor mij achter...

De volgende sponsors leveren een bijdrage aan de fietstocht van Caïro naar Kaapstad:

Hosted on Pumba