Switch to English

Het doel

80 dagen in je eentje dwars door Afrika fietsen. Je vraagt je misschien af: waarom doet iemand dit zichzelf aan? Mijn antwoord: omdat ik graag zelf een bijdrage wil leveren aan één van de millenniumdoelstellingen. Namelijk: een betere en duurzame leefomgeving voor ieder mens.

Schoon water en sanitaire voorzieningen

In ontwikkelingslanden zijn gebrek aan hygiëne en veilig water vaak de belangrijkste doodsoorzaken. Elke zeventien seconden sterft ergens een kind aan uitdroging door diarree. Er sterven dus bijna 5.000 kinderen per dag. In Zambia heeft slechts 37% van de bevolking op het platteland de beschikking over veilig water en sanitaire voorzieningen. Mede hierdoor sterven jaarlijks ruim 12.000 kinderen onder de vijf jaar aan de gevolgen van diarree.

Nyanje…

is een klein dorpje in Zambia. Het ligt ongeveer 450 kilometer ten oosten van de hoofdstad Lusaka. Het dorp telt ongeveer 3.000 inwoners. Het huidige wateraanbod in Nyanje is op dit moment slechts 3% van de benodigde hoeveelheid. Daarnaast zijn er niet voldoende sanitaire voorzieningen, waardoor ziekten als diarree, tyfus, cholera en bilharzia aan de orde van de dag zijn. De watersituatie in Nyanje is zeer kritiek. Daarom wil ik met deze recordpoging geld inzamelen voor veilig water en goede sanitaire voorzieningen voor de primary en secondary school van Nyanje. Benieuwd naar de uitgebreide projectbeschrijving? Kijk op http://www.akvo.org/rsr/project/222/

Download hier de brochure Friends of Nyanje.

Nederlandse versie

The goal

Cycling solo right through Africa for 80 days. You would wonder: Why would someone do something like that? My reply would be: I would like to contribute to one of the millennium goals, which is: a better and sustainable environment for every human being.

Clean water and sanitation facilities

In developing countries lack of hygiene and safe drinking water are often the main contributing factors in causes of death. Worldwide every seventeen seconds a child dies of dehydration caused by diarrhea, so nearly 5000 children die every day. 63% of the population in the Zambian rural areas don’t have access to safe water and sanitation facilities. Partly because of this every year over 12000 children under the age of five die as a result of diarrhea.

Nyanje…

is a rural village in Zambia located 450 kilometers East from the capital Lusaka and has about 3000 inhabitants. The actual clean water supply in Nyanje is only 3% of the required amount, shortage is collected from unsafe water sources. Besides that there are inadequate sanitation facilities. The shortage of clean water supply and inadequate sanitation facilities bring about a high prevalence of illnesses such as diarrhea, typhoid, cholera, and bilharzia. The water situation in Nyanje is quite alarming. This is why, with this world record attempt, I would like to raise funds for safe water and sanitation at the primary and secondary school of Nyanje. If you are interested in the comprehensive project outline, go to: http://www.akvo.org/rsr/project/222/

Click here to download the Friends of Nyanje brochure.

Doe jij ook mee? De kinderen in Nyanje zijn je ontzettend dankbaar voor jouw bijdrage!

Volg mij...

Laat een persoonlijke boodschap voor mij achter...

De volgende sponsors leveren een bijdrage aan de fietstocht van Caïro naar Kaapstad:

Hosted on Pumba